Information

Att köpa på Norra Cypern

Regler och procedurer vid köp skiljer sig naturligtvis lite från de i Sverige men är mycket okomplicerade. Skillnaden, som på många andra håll i världen, är att man har en jurist som sköter det formella såsom kontrakt, registrering och lagfart.

Skatter

Skattereglerna är enkla och avgifterna betydligt lägre än i ex Spanien.

Stamp Duty (stämpelskatt: 0.5% på köpesumman

VAT: 5% (betalas bara en gång, dvs av första ägaren till en fastighet)

Transfer fee/Title Deed (lagfart) 3% på köpesumman

Kortfattat: 8.5% på nyproduktion och 3.5% på resaleobjekt.

Juristen upprättar kontraktet som sedan stämplas hos en notarie. Därefter registreras det på Land Registry Office och därmed står du som ägare till fastigheten!

Obs! Här får du även lagfart på lägenheter, sk ”ägarlägenhet” som ännu så länge är ovanligt i Sverige.

Lagfarten (Title Deed) är klar att föras över till dig inom ca 6-12 mån och först då betalas avgiften för denna.

Vid nyproduktion tas normalt ut en avgift för anslutning till el och vatten, detta för att bidra till kostnader för infrastrukturen.

Fastighetsskatt: En årlig avgift om fn 1 TL (turkisk lira) per m2 och år.