Köp & skatter

Att köpa fastighet på Norra Cypern!

Regler och procedurer vid köp skiljer sig naturligtvis lite från de i Sverige men är mycket okomplicerade. Skillnaden, som på många andra håll i världen, är att man har en advokat som sköter det formella såsom kontrakt, registrering och lagfart.  Kostnaden för advokatens arbete är ca £1500.

Skatter

Stamp Duty (stämpelskatt) 0.5% på köpesumman.

VAT (moms) 5%  Betalas vanligen bara av första köparen.

Transfer fee/Title Deed (lagfart). 12% varav hälften betalas vid kontraktsskrivning.

Din advokat upprättar kontraktet, det ska sedan stämplas hos en notarie. Inom 21 dagar ska det registreras på Land Registry Office och därmed står du som ägare till fastigheten!

Obs! Här får du även lagfart på lägenheter, sk ”ägarlägenhet” som ännu så länge är ovanligt i Sverige.

Lagfarten (Title Deed) är klar att föras över till dig inom normalt ca 12-24 mån och först då betalas den andra halvan av avgiften.

Vid nyproduktion tas normalt ut en avgift för anslutning till el och vatten, detta för att bidra till kostnader för infrastrukturen.

Fastighetsskatt: En årlig avgift om fn 1 TL (turkisk lira) per m2 och år.